Sorsele Begravningsbyrå AB

0952 - 551 00

Inför livets slut

Att planera inför sin egen bortgång är kanske i första hand en omtanke om de efterlevande. Omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om sina önskemål den dag då man inte längre kan ge uttryck för dem själv.

Skriften Inför livets slut tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente till utformning av den egna begravningen.

Samma frågeställningar kommer igen i dokumentet Önskemål inför livets slut som du kan fylla i och arkivera efter att ha läst igenom skriften. Vi hjälper naturligtvis gärna till med din egen planering inför livets slut.

Du är varmt välkommen in till oss för att hämta skriften "Inför livets slut" och formuläret "Önskemål inför livets slut" i tryckt form. Bägge är självklart kostnadsfria.

Skriften "Stenar berättar" är tänkt som en inspirationskälla inför valet av gravsten. Ingen kräver av dig att du ska vara poet eller filosof för att du ska fundera ut gravsten. Det behövs inte heller. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Kom in och hämta ditt exemplar av skriften.


Begravningsförsäkring
Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Det vanligaste är att dödsboet, dvs den avlidne betalar begravningen. Det innebär att de efterlevande bestämmer begravningens omfattning och att begravnings-kostnaderna tas ur den avlidnes tillgångar. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen kan man teckna en begravnings-försäkring. Det bästa är att teckna en försäkring med sparande. Då kommer de premier man betalat varje år att finnas kvar även om man av olika anledningar slutar att betala försäkringen i framtiden.

 

Kostnaden för en begravningsförsäkring beror på hur gammal man är när man ansluter sig. Ibland kan man av hälsoskäl vara helt förhindrad att teckna livförsäkringar. Då kan en engångsinsättning vara ett alternativ.

 

Den försäkring vi erbjuder tillhör en av marknadens absolut bästa. Du är välkommen att kontakta oss så sänder vi över fullständiga uppgifter om villkor och premiekostnader m.m.